Domů > Znalost > Obsah
Záležitosti, které je pozornost v úložišti Dichroman sodný
Sep 19, 2018

Skladujte na chladném, suchém, dobře větraném skladu. Neponechávejte v blízkosti ohně a tepla. Skladovací teplota nesmí přesáhnout 35 ° c, relativní vlhkosti nejvýše 75 %. Balení pečeť. By měla být s redukční činidlo, alkohol a jiné oddělené skladování, vyhnout se smíšené uskladnění. Skladovací oblasti by měly být vybaveny vhodnými materiály pro netěsnosti.

Dvojice: Chromová kyselina

Další: Ne