Domů > Znalost > Obsah
Metody pro analýzu kyselina chromová
Sep 19, 2018

Stanovení obsahu kyseliny chromové ve vzduchu: poté, co byl tento vzorek shromážděn filtrem, rozpuštěn po přidání difenyl Kabbah s kyselinou sírovou a pak kolorimetrie (Niosh metoda).

Stanovení obsahu kyseliny chromové ve vodě: po extrakci, vzorku se stanoví atomovou absorpční spektrometrií nebo kolorimetrické metody. Likvidace odpadu metoda: koncentrovaná kyselina chromová odpadní alkohol je převeden na trojmocný chrom po chemické redukce, upravit hodnotu ph roztoku, aby jej uspíšit, sedimentu působením chemických odpadů skládky.