Domů > Znalost > Obsah
Fyzikálně-chemické vlastnosti tří chlorid chromitý
Sep 19, 2018

Chlorid fosforitý Chromu je většinou monoclinic krystalu, chrom ion je v osmiboké prostoru tvořená chloridového iontu na tyče. Relativní hustota je 1,76 g/cm3, bod tání je 83 stupňů a hustota je 2,87.

Je to snadné deliquescence, rozpustný ve vodě, fialové ve zředěném roztoku, zelené v koncentrovaném roztoku a pH v 0.2mol / L roztoku je 2.4. Rozpustný v alkoholu, mírně rozpustný v acetonu, téměř nerozpustná v etheru.

Stabilní při pokojové teplotě a atmosférický tlak, aby se zabránilo světlo, otevřené světlo a vysoké teploty. Sublimovat 950 stupňů Celsia a rozkládají na 1300 stupňů Celsia.