Domů > Znalost > Obsah
Fluorid draselný Křemičitan
Sep 19, 2018

Bílé krystaly nebo prášky. Bez zápachu a bez chuti. Krystalizační relativní hustota šesti kubických systémů činila 3,08 a relativní hustota krystalizace kubických krystalů činila 2,665 (17 ° C). Mírně kyselá. Je to hygroskopické. Mírně rozpustný ve vodě. Rozpustný v kyselině chlorovodíkové, rozpustnost se mírně zvyšuje se zvýšením teploty. Nerozpustný v alkoholu. Hydrolýza fluoridu draselného, fluorovodíku a kyseliny křemičité v horké vodě.