Domů > Znalost > Obsah
Fyzikální vlastnosti dvojchromanu sodného
Sep 19, 2018

Vzhled a charakter: oranžově červená krystalizace, snadno hygroskopická.

Bod tání (℃): 357 (bezvodý)

Relativní hustota (voda = 1): 2,35

Bod varu (° C): 400 (bezvodý)

Molekulární vzorec: Na2cr2o7 2H2O

Molekulová hmotnost: 297,99 Rozpustnost: Rozpustný ve vodě, nerozpustný v alkoholu.