Domů > Znalost > Obsah
Stabilita Dichroman sodný
Sep 19, 2018

1. snadné k hygroskopický, prášek. je silné oxidační činidlo. Kontakt s organickou hmotu tření, dopad mohou způsobit vznícení. Odolnost proti korozi.

Snadno se sníží na trojmocný chrom.

2. stabilita: stabilní.

3. zakázáno ligand: silné snížení agent, alkohol, voda, aktivní kovového prášku, síra, fosfor, kyselina.

4. podmínky, aby se zabránilo kontaktu: vlhký vzduch. 5. agregace nebezpečí: není agregované.