Domů > Zprávy > Obsah
Fyzikálně chemické vlastnosti manganistanu sodného
Sep 19, 2018

Charakter: červený fialový křišťál nebo prášek.

Relativní hustota: 2,47

Rozpustnost: rozpustný ve vodě, ethanolu a etheru, rozpustný v kapalném amoniaku.

Teplota tání: 170 ° C

Bod varu: 100 ° C

Podmínky skladování: větrání skladiště, lehké nakládání a vykládání, oddělený od organických látek, redukčního činidla a hořlavého materiálu fosforu.