Domů > Zprávy > Obsah
Manganistan draselný
Sep 19, 2018

Manganistan draselný je černo fialové, štíhlý, Prizmatické krystaly nebo částice s modrým kovovým leskem; bez zápachu; snadné rozložení určitých organických látek nebo oxidy, rozpustný ve vodě, alkalických, mírně rozpustný v methanolu, aceton, kyselina sírová, sumární vzorec KMnO4, molekulová hmotnost 158.03400. Bod tání je 240 stupňů C, stabilní, ale dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. Látky, které mají zabránit patří reductants, silné kyseliny, organické látky, hořlavé materiály, peroxidy, alkoholy a chemicky aktivní kovy.