Domů > Zprávy > Obsah
Manganistan draselný fyzikálně-chemické vlastnosti
Sep 19, 2018

Vzhled a charakter: Purple krystalická látka

Rozpustnost: Rozpustný ve vodě, louh, mírně rozpustný v methanolu, aceton, kyselinu sírovou

Hustota: 1,01 g/ml 25 ° c

Bod tání: 240° C

Rozpustnost vody: 6,4 g/100 ML (20 ° c) stabilita: stabilní, ale kontakt s hořlavým materiálem může způsobit požár. Látky vylučují patří redukční činidla, silné kyseliny, organické látky, hořlavé materiály, peroxidy, alkoholy a chemicky aktivní kovy.

Silné oxidační činidlo. Skladovací podmínky: skladiště ventilace, světlo lehce vykládky, s organickou hmotu, redukční činidlo, síra oddělené skladování hořlavin fosforu