Domů > Zprávy > Obsah
Manganistan sodný
Sep 19, 2018

Běžné chemické produkty manganistanu sodného. Může být použit jako oxidační činidlo, baktericid, antidotum a může být také použit jako náhražka permanganátu draselného. Explosion se vyskytuje v kyselině sírové, amonné soli nebo peroxidu vodíku. Glycerin a ethanol mohou způsobit spontánní spalování. Kontakt s redukčními látkami, organickými sloučeninami a hořlavými látkami, jako je síra a fosfor, způsobuje nebezpečí spalování a výbuchu.