Produkt

 • Sůl manganu

  Sůl manganu

  Manganistan je obecný název pro chemická sloučenina obsahující manganite iont, (MnO−4). Mangan je v oxidačním stavu + 7, ion manganistan je silné oxidační činidlo. Je iont má tetraedrické geometrie. Manganistan řešení jsou fialové barvy a jsou stabilní v neutrální nebo mírně zásadité.

  View all Proudcts >>
 • Chrom

  Chrom

  Chromaté soli obsahují chromanový anion, CrO2-4. Dichromátové soli obsahují dichromanový anion, Cr2O2-7. Jedná se o oxyaniony chromu v oxidačním stavu 6+. Jsou to středně silné oxidační činidla. Ve vodném roztoku mohou být chromátové a dichromátové ionty vzájemně přeměňovány.

  View all Proudcts >>
 • Fluorokřemičitany

  Fluorokřemičitany

  Bílý, bez zápachu a bez chuti šestihranný nebo kubický krystal nebo prášek. Relativní hustota je 3,08 (hexagonální) nebo 2,665 (krychlový, 17 ° C). Je to hygroskopické. Mírně rozpustný ve vodě, rozpustný v kyselině chlorovodíkové, mírně zvyšuje rozpustnost se zvyšující se teplotou. Nerozpustný v alkoholu. Hydrolýza v horké vodě produkuje kyselinu křemičitou.

  View all Proudcts >>